logo

Voor elk niveau een passende opleiding

Studenten volgen bij de deelnemende AOC’s een opleiding Bloem, Groen & Styling. Ze worden daarmee opgeleid tot medewerker (niveau 2), vakbekwaam medewerker (niveau 3), vakexpert (niveau 4) of ondernemer (niveau 4). Dat kan zowel op school (BOL) als via een combinatie van werken en leren (BBL).

De inhoud van de opleiding in grote lijnen

De Bloemistenacademie kent vier belangrijke inhoudelijke pijlers. Je zou ze kunnen zien als het dna dat medewerkers van de toekomst moeten hebben. Die vier pijlers zijn:

  • Innovatief vakmanschap: we brengen studenten kennis en vaardigheden bij waardoor ze in staat zijn om hoogwaardige producten af te leveren.
  • Klantgericht en commercieel handelen: we leren studenten hoe ze optimaal met verschillende soorten klanten omgaan en effectief verkopen.
  • Ondernemerschap: we leren studenten om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en te werken alsof het hun eigen bedrijf is.
  • Passie: we brengen studenten passie bij voor het vak, voor klanten en voor jouw bedrijf bij en leren ze om de lat steeds een stukje hoger te leggen.

Groenvakken, keuzevakken en algemene vakken

Deze vier belangrijke eigenschappen van jouw toekomstige werknemers, zitten verweven in alle groenvakken die studenten volgen. Daarnaast krijgen de studenten ook lessen Nederlands, Rekenen, Loopbaan & Burgerschap en soms ook Engels. Ook kunnen ze extra keuzevakken volgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Voorbeelden van keuzevakken zijn: trends, klantgericht communiceren, conceptueel bloemwerk, marktinnovatie of online marketing in de detailhandel.

VBW-Certificaat voor volgen branche-keuzedelen

Studenten die tijdens de opleiding één van de genoemde keuzevakken volgen en succesvol afronden, hebben zich in het bloemistenvak extra verdiept en bekwaamd. Daarom krijgen ze van VBW een extra certificaat, waaruit blijkt dat ze extra waardevol zijn op de arbeidsmarkt.

'We leren studenten hoe ze optimaal met verschillende soorten klanten omgaan en effectief verkopen.'