logo

Goed praktijkleren is absoluut onmisbaar!

Je wordt pas echt een vakman/vrouw in de praktijk. Daarom is praktijkleren, ook tijdens de opleiding echt essentieel. Tijdens de opleiding krijgt de student via meerdere stagemomenten de gelegenheid om kennis te maken met de praktijk. Om zo theorie en praktijk te combineren voor een volwaardige vakopleiding.


Tijdens dit praktijkleren wordt er gewerkt met concrete praktijkopdrachten, die door de branche met de scholen zijn voorbereid. Zo worden praktijkstages echt praktijkleren: leren toepassen en doen, wat op school al deels werd aangeleerd.

De begeleiding vanuit de school tijdens het praktijkleren richt zich vooral op het leerproces van de leerling en het stimuleren van het leerbedrijf tot een goede leerbijdrage. Het gaat om de leerling. En als praktijkbedrijf biedt je daarin alle ruimte.

'Praktijkstages worden echt praktijkleren: leren toepassen en doen, wat op school al deels werd aangeleerd.'